gps ลาดกระบัง

gps ลาดกระบัง

gps ลาดกระบัง GPS เป็นยังไง? หมายถึงระบบเจาะจงตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global

gps ลาดกระบัง  Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก เป็น

1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยโครงข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายเป็นอเมริกา รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารโดย Department of Defenses มีรัศมีวงโคจรจากพื้นแผ่นดิน 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์  gps ลาดกระบัง ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ดูแลงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite

บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ในตอนนี้ภาคประชาชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เหตุเพราะ หลักการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสำหรับพสกนิกรของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้ราษฎรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในระดับความเที่ยงตรงที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจจะของรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตร

2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา รวมทั้งศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลก

3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานควรมีเครื่องรับสัญญาณซึ่งสามารถรับคลื่นและก็แปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประเมินผลให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานในแบบต่างๆทุกวันนี้ gps-ลาดกระบัง บางคนมักจะหลงผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet

2. GPS ทำงานเช่นไร?ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวิถีโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นอีเควเตอร์ (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละเส้นทางโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง

โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งแล้วก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS ควรต้องประเมินผลไม่เหมือนกันของเวลาสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีตำแหน่งของมันมาพร้อมกับสัญญาณดังที่พูดมาแล้วข้างต้นเพื่อให้เกิดความแม่นยำสำหรับในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม จะต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้งยัง 3 กับเครื่อง

GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถกำหนดตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าพื้นแผ่นดินอยู่ในแนวระนาบแต่ว่าในความจริงพื้นแผ่นดินมีความงอเพราะเหตุว่าเค้าโครงของโลกมีลักษณะกลม ด้วยเหตุนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะมีผลให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเยอะขึ้นนอกเหนือจากนี้ความเที่ยงตรงของการเจาะจงตำแหน่งนั้นขึ้นกับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวอีกนัยหนึ่งหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นกว่าที่อยู่ใกล้กัน

และยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความเที่ยงตรงเพิ่มมากขึ้น ความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า gps-ลาดกระบัง ความชื้น อุณหภูมิ แล้วก็ความหนาแน่นที่แปรปรวนตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง แล้วก็สิ่งแวดล้อมในรอบๆรับสัญญาณเป็นต้นว่ามีการบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องแน่ใจของความเที่ยงตรง เพราะเหตุว่าถ้าสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะก่อให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณเพี้ยนไป และในที่สุดก็คือคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณบอกว่ามีความไวสำหรับเพื่อการรับสัญญาณขนาดไหนแล้วก็ความเร็วสำหรับเพื่อการประมวณผลด้วย

การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วัดช่วงเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยตอนที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงที่นาโนวินาที และก็มีการสอบทวนบ่อยๆกับสถานีภาคพื้นดิน

ส่วนประกอบในที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงตอนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ใด

(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวิถีโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอตรวจทานการโคจรของดาวเทียมอยู่เสมอเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องชัดเจนระบบนำทางด้วย GPS ดำเนินการยังไง?ประการแรกผู้ใช้ควรมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีเครื่องใช้ไม้สอยนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งตอนนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดแนวทางการจราจร

เช่น การจราจรแบบชิดซ้ายหรือชิดด้านขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดหลักต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังเอาไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ กระทำการตรวจและก็ตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการระบุค่าเอาไว้ด้วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงเป้าหมายที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะดำเนินการสอดคล้องกับการเลือกทาง ดังเช่นว่าถ้าหากโปรแกรมเลือกทางที่จะจำเป็นต้องไปทางขวามือก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง

เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการระบุเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าใด ส่วนการแสดงแนวทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันสุดแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่ก่อน รวมทั้งตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ทั้งภาพแล้วก็เสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆถ้าเกิดมี การเดินทางออกนอกทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะกระทำเตือนให้ผู้ใช้รู้แล้วก็จะคำนวณ

ให้มานะกลับสู่ทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน ถ้าเกิดการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการจำลองทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถระบุจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การบอกทางสอดคล้องกับการเดินทางเยอะที่สุด หรืออาจใช้เพื่อสำหรับในการหลอกเครื่อง เพื่อนำทางไปยังทางที่ต้องการแทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้

บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลบหลีกแบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้นแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาเช่นไร?นอกจากผู้ที่ใช้ระบบ GPS ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประมวลผล โปรแกรมแผนที่และก็ข้อมูลแผนที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ในแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้งานในแบบอย่างที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่แตกต่างกันไปขึ้นกับบริษัทที่จัดทำแผนที่ ในประเทศไทยมีผู้จัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆตัวอย่างเช่น

GARMIN POWER MAP SpeedNaviเว้นแต่ความเฉพาะของแผนที่นำทาง

จะไม่อาจจะนำมาใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยเป็นไม่สามารถนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้ ควรจะมีการป้อนรหัสพื้นที่บริษัทจัดให้ก็เลยจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อทับกันเหมือนการปูกระเบื้องเพื่อเห็นภาพรวมของตำแหน่งที่ตั้ง แล้วจึงไประบุจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์

(calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆเช่น ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ(layer) แล้วนำมาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการสำรวจภาคสนามซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคคลากร ทรัพยากรเยอะแยะ รวมทั้งต้องทำอย่างสม่ำเสมอเหตุเพราะมีการเปลี่ยนตลอดเวลา ก็เลยทำให้การสร้างแผนที่มีต้นทุนที่สูง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประมวลผล (CPU) gps-ลาดกระบัง โปรแกรมการนำทาง (Application Software)และข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)ปัจจุบันนี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกสิ่งในตนเอง ซึ่งจะมีความสบายในการใช้งานรวมทั้งมีความมีประสิทธิภาพสูงเช่น PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone ฯลฯ หรือใน Smart Phone แบบใหม่ๆก็จะมี GPS

มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวกสำหรับการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียงนอกจากเครื่องมือหลักแล้วยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น เสารับสัญญาณภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจัดกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อสามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ ดังเช่นว่าในรถยนต์ที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในอาคาร

การปรับใช้งานทุกวันนี้ได้มีการใช้งานในแบบต่างๆดังต่อไปนี้การกำหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆการทำแผนที่ โดยส่านใหญ่นิยมใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถนำเอาไปได้ง่าย มีความทนทาน กันน้ำได้ สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้ ดูก่อนยละเอียด GPS สำหรับงานสำรวจการนำทาง เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมีนานาประการแบบและก็ขนาด สามารถนำทางได้อีกทั้งภาพแล้วก็เสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเหมือนจริง ภาพโฮโลแกรม แล้วก็ความสามารถอื่นๆเพิ่มตัวอย่างเช่น multimedia Bluetooth hand free เป็นต้น ดูกรยละเอียด GPS

นำทางการวางเป้าหมายการใช้คุณประโยชน์ที่ดิน: โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมที่ดิน

(DOLVRS)การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย ดังเช่นว่า เสื้อกั๊กชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญาณจีพีเอสวางแผนผังสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์การนำไปใช้ประโยชน์ในกรรมวิธีเป็นกลาง อาทิเช่นการติดตามบุคคลการตำหนิดตามการค้าสิ่งเสพติด อื่นๆอีกมากมาย ดูรายละเอียด GPS เพื่อการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านทหาร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับอนาคต GPS ด้านทหารจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐตรงนี้ The Future of the Global Positioning Systemการกีฬา

เป็นต้นว่าใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอรี่ที่เผาผลาญ ดูก่อนยละเอียด เครื่องมือ GPS สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ ใช้ในสนามกอล์ฟเอคำนวณระยะจากจุดที่อยู่ถึงหลุมการนันทนาการ ดังเช่นว่า ระบุจุดตกปลา หาระยะในตอนที่เหมาะสมสำหรับในการตกปลา การประเมินความเร็ว ระยะทาง บันทึกเส้นทาง เรือบิน/รถบังคับวิทยุ ระบบการควบคุมหรือติดตามยานพาหนะการต่อว่าดตามบุคคล เพื่อทราบว่ายานพาหนะอยู่ที่แห่งไหน มีการเคลื่อนหรือเปล่า

มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตามเมื่อมีการเขยื้อนเร็วกว่าที่ระบุหรือเคลื่อนออกนอกพื้นที่หรือไปสู่พื้นที่ที่กำหนด นอกจากยังสามารถเอาไปใช้ในการปกป้องการโจรกรรมแล้วก็ติดตามสินทรัพย์คืน ดูก่อนยละเอียด ระบบติดตามการนำข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การทำรายงานกิจกรรม ฯลฯ โดยควรจะมีเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมติดตั้งอยู่กับกล้องถ่ายรูปบางรุ่น หรือการใช้ GPS Data Logger ร่วมกับ Softwareการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันตอนนี้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ GPS กันอย่างมากมาย รวมทั้งประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง GPS

เป็นอย่างดี เนื่องจากได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในลักษณะของดิจิตอล เป็นต้นว่า gps-ลาดกระบัง ในรถแท็กซี่จะพบเครื่องใช้ไม้สอย GPS เพื่อหลีกเลี่ยงทางที่มีการจราจรแออัด หรือการขับรถยนต์เพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการแนะนำทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆเช่น ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และก็ผู้เดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ในต้นแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software

สำหรับเพื่อการนำทาง เป็นต้นว่า Google Map แทนการนำพาหนังสือแผนที่อย่างในสมัยก่อน ในเวลานี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และก็นำทางไปสู่วัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้องในขณะนี้นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการบอกทางพื้นฐานและยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านคิดเงิน จุดที่ชอบมีการตรวจความเร็ว ตำแหน่งกล้องถ่ายภาพตรวจจับการขัดขืนกฎจราจร การกำหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมเนื้อหาพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูลร้านอาหารอร่อย ภาพเหมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)

กลับหน้าหลัก  https://www.99cblog.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *